Årsoppgjør

Alle aksjeselskaper må sende inn årsoppgjør til Brønnøysundregistrene, aksjeselskaper er også pålagt å inkludere en årsberetning som skal beskrive en virksomhets sentrale forhold, og skal gi en indikasjon på hvordan virksomheten ligger an finansielt og i henhold til utvikling. En årsberetning kan sees på som en kommentar til årsoppgjøret.

Alle som driver virksomheter er pålagt å lage en næringsoppgave. Næringsoppgaven skal inneholde hovedpostene i resultatregnskapet og balanseregnskapet. Regnskapspliktige virksomheter skal fylle ut den omfattende versjonen «Næringsoppgave 2», mens alle andre må levere en noe enklere utgave kalt «Næringsoppgave 1». Næringsoppgaven skal si noe om virksomheten har gått med overskudd eller underskudd, og det er dette resultatet skatten beregnes ut i fra.

Trenger du hjelp?

Er du usikker på årsoppgjøret, eller har du spørsmål? Vi hjelper deg gjerne med regnskapet, vi fører gjerne regnskap for små og store bedrifter over hele landet.

Rull til toppen