Tjenester

Aktuelt Regnskap AS benytter regnskapssystemet 24SevenOffice, Visma Avendo lønn og Total rapport- og årsoppgjørsprogram til våre løpende tjenester. 24SevenOffice har spesialtilpassede løsninger for vår bransje, systemet er nettbasert. Det er mulig å bokføre på tradisjonelt vis, samt at det er tilrettelagt for skanning av bilagene for de som ønsker dette.

Regnskap

Vi har mange ulike tjenester knyttet til disse områdene. Vårt ønske er at våre kunder skal bruke regnskapet til mer enn å imøtekomme lovpålagte krav fra det offentlige. Sammen med god planlegging vil våre rapporter være beslutningsgrunnlag for videre utvikling av bedriften.
Økonomisk rådgivning.
Med vår kompetanse og erfaring med mange ulike bransjer, kan vi gi deg råd på mange områder. I det tilfellet hvor vi mangler kompetanse har vi et nært samarbeid med flere revisorer samt at vi er medlemmer i NARF.

Nettbasert løsning

I tillegg til tradisjonelle løsninger kan vi tilby tilgang til våre systemer. Med en slik løsning kan du utføre enkelte av oppgavene selv, og føle trygghet med at sikkerheten er ivaretatt. Vi håndterer det kompliserte og kan fungere som en “back-up”. Med en slik løsning vil du også føle større fleksibilitet.
Nettbaserte systemer, har du tilgang til internett, så har du tilgang til våre systemer. Noe som gjør at du kan sjekke regnskapet hvor som helst!
Alle billag blir scannet inn og digitalisert, noe som gjør regnskapet oversiktlig og tilgjengelig.
Tilrettelagte løsninger for din bedrift. Løsningene finner vi sammen!