Aktuelt Regnskap

Autorisert regnskapsbyrå med over 32 års erfaring, vår erfaring er din trygghet.

Koronaviruset - informasjon om iverksatte tiltak.

Det er krevende tider for store og små, gammel og ung.

Vi vet fremdeles lite om hva som venter oss i dagene og ukene fremover, men vi kan love at vi som regnskapsfører vil gjør vårt aller beste for å ivareta kundenes interesser på både kort og lang sikt.

I likhet med resten av befolkningen er også vi berørt av Koronaviruset og opptatt av de tiltak som iverksettes for å stoppe utbredelsen av viruset samt redusere skadevirkningene av dette. Vi ønsker i den forbindelse å informere om noen av de tiltakene vi har iverksatt og hvordan vi best mulig kan betjene og bistå våre kunder fremover.

Vi følger de myndighetsbestemte retningslinjene som til enhver tid gjelder. Helsemyndighetene henstiller til mindre direkte kontakt, og arbeidssituasjonen for våre ansatte er tilrettelagt med hensyn på dette.

Vi jobber fortsatt fra vårt kontor i Kristvika Næringspark.

Ytterdøren er stengt. Dersom du skal levere eller hente noe ber vi om at du tar kontakt pr telefon eller e-post for å avtale tidspunkt.

Vi vil gjøre vårt ytterste for å levere tjenester som avtalt og vil fortsatt være tilgjengelige på telefon og e-post i arbeidstiden.

Har dere spørsmål rettet mot regjeringens tiltakspakker, ta kontakt så skal vi finne ut hva som gjelder for deres bedrift.

Vennlig hilsen

Aktuelt Regnskap AS

Anne-Lise og Hilde

Hvem er Aktuelt Regnskap

Vi er en digital bedrift, og baserer det mest av regnskapet vårt på papirløse løsninger, skybaserte tilkoblinger til vårt system som gir deg enkel tilgang til vårt system. Du kan enkelt scanne bilagene dine selv, og vi har automatisert de oppgavene vi mener bør automatiseres. 

Med vår løsning vil du oppnå en høyere grad av fleksibilitet og trygghet.
LES MER OM AKTUELT REGNSKAP

Tjenester

Regnskap

Vi tar oss av alle regnskapsopppgaver for din bedrift, bilagsbehandling og bokføring, avstemning av regnskapet, mva-oppgave, perioderegnskap, kvalitetssikring, kontrollarbeid og rapportering.

Lønn

Med mange og kompliserte regler rundt lønnsarbeid er det greit å ha noen til å ta seg av dette, Aktuelt Regnskap gjør dette. Vi tar oss av alle tjenester tilknyttet lønn.  Alt fra lønnsutbetaling til terminoppgaver.

Årsoppgjør

Dokumentasjon av avstemninger og balanseposter, ligningsdokumenter og selvangivelser, vi kontrollerer skatteavregningen, bistand ved utarbeidelse av årsberetning og generalforsamlingsprotokoll.

Rådgivning

Vi hjelper deg med å tilrettelegge for å forbedre dine resultater gjennom skattemessige tilpasninger. Skatteregler er kompliserte, men vi har full kontroll på de. Vi bistår med grundig planelegging og tilpasning til gjeldende regelverk gjennom hele regnskapsåret.
Se alle våre tjenester

Aktuelt Regnskap AS

Org nr 993 215 279

post(at)aktueltregnskap.no

+47 400 91 139